Rady na odpady

Dowiedz się jak postępować z odpadami

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"
- Florian Plit

o nas

Idea stworzenia serwisu powstała na bazie tego , że większość serwisów www dotyczących zagadnień około odpadowych jest robiona przez teoretyków promujących, organizujących szkolenia dotyczące prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach , itd.

Zamysł serwisu www.radynaodpady.info jest taki aby pojawił się serwis radzący , podpowiadający – pisany przez praktyków , czyli osoby które na co dzień dotykają odpadów z nimi sobie radzą i podpowiadają jak sobie z nimi mają radzić inni. Oczywiście serwisy odpadowe pisane przez teoretyków są absolutnie niezbędne w odniesieniu do ustawodawstwa, zmian prawa ale czy opisują i omawiają praktyczne zagadnienia z zakresu gospodarowania odpadami, sposoby postępowania z odpadami. Dlatego powstał serwis tworzony przez praktyków, osoby zajmujące się na co dzień odpadami, posiadających własne firmy odpadowe.

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem.
Czekamy na Państwa uwagi i propozycje.
e-mail: info@radynaodpady.info

Aktualności

Okres przejściowy BDO do 30 czerwca 2020 r. !!!

 

w Dzienniku Ustaw z dnia 30.01.2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2020 r.  (Dz.U.2020, poz. 150) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta weszła w życie już następnego dnia tj. 31.01.2020 r.

Ustawa ta powoduje przesunięcie obowiązku składania sprawozdań m.in. sprawozdań komunalnych na termin 30.06.2020 r. a nie jak dotychczas do 31.01.2020 r.

Ponadto wprowadzone zostały nowe wzory kart przekazania odpadów i ewidencji w przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej.

Wzory kart są również przygotowane na wypadek awarii systemu teleinformatycznego.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/150/1

 

źródło : https://odpady-help.pl/aktualnosci/ustawa-opublikowana-w-dzienniku-ustaw

Terminy sprawozdań środowiskowych

Witamy,

jak co roku przypominamy o terminach zbliżających się sprawozdań i obowiązkach raportowania wynikających z przepisów ochrony środowiska:

     do 28 lutego:

 • Należy wnieść opłatę roczną za rejestr BDO.
 • Złożyć raport do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) za 2018 rok.

  do 15 marca:

   

 • Złożyć do marszałka województwa roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach,  opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi – dotyczy m.in. przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
 • Złożyć do GIOŚ sprawozdanie w zakresie gospodarowania sprzętem elektrycznym i
  elektronicznym oraz zużytym sprzętem – dotyczy m.in. przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Złożyć marszałkowi województwa sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach – dotyczy mi.in. wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory.
 • Złożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy – dotyczy wytwórców, zbierających i przetwarzających odpady.

    do 31 marca:

 

 • Złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska do właściwego urzędu marszałkowskiego;

Wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przypominamy o obowiązku terminowego składania wyżej wymienionych sprawozdań.

Masz problem z prawidłowym wypełnieniem sprawozdania i realizacją obowiązku raportowania?

Firma Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczy usługę wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakładce: http://www.ekopark.info.pl/oferta/usluga-srodowiskowa-audyt-doradztwo

Tutaj
mamy
strefę
z ewentualnymi banerami

do
strefa
wiedzy

prawo

Wzrost liczby ludności, wszechobecny konsumpcjonizm, coraz krótsza długość życia produkowanych wyrobów powodują, że odpady stanowią coraz większy problem.

W Polsce pomimo wdrożenia przepisów deponowanie odpadów na składowiskach jest najpowszechniejszym sposobem zagospodarowania odpadów. Tymczasem w innych krajach europejskich, chociażby Szwecji, odpady poddawane są przetwarzaniu w celu odzysku energii.

strefa wiedzy

Wzrost liczby ludności, wszechobecny konsumpcjonizm, coraz krótsza długość życia produkowanych wyrobów powodują, że odpady stanowią coraz większy problem.

W Polsce pomimo wdrożenia przepisów deponowanie odpadów na składowiskach jest najpowszechniejszym sposobem zagospodarowania odpadów. Tymczasem w innych krajach europejskich, chociażby Szwecji, odpady poddawane są przetwarzaniu w celu odzysku energii.

przydatne strony www