Przydatne Strony Internetowe

 

Europejska Agencja Ochrony Środowiska – www.eea.europa.eu/pl

Agencja Ochrony Środowiska – www.ekopark.info.pl

Ministerstwo Środowiska – www.mos.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – www.gios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – www.wios.warszawa.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl

Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami – www.sppgo.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl