Doradztwo środowiskowe

Nasze serwisy

Każda działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska, a to nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków. W ostatnim czasie przepisy dotyczące ochrony środowiska znacząco się zmieniły, a już szykują się kolejne nowelizacje.

 • Czy wiesz, kiedy wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?laptop, office, hand-3196481.jpg
 • Czy znasz nowe terminy składania sprawozdań do urzędów?
 • Czy masz obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji odpadowej?
 • Czy potrzebujesz pomocy podczas kontroli z zakresu ochrony środowiska?
 • Czy wiesz, na jakich zasadach możesz przekazywać odpady osobom fizycznym?
 • Czy wiesz, kto powinien raportować do KOBIZE?
 • Czy wiesz, że pakując swój produkt w opakowanie (nawet kanapki w woreczki foliowe) podlegasz pod opłatę produktową?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania, lub po prostu chciałbyś scedować część obowiązków na specjalistyczną firmę ta oferta stworzona jest dla Ciebie.

Swoją ofertę kierujemy do firm, osób prywatnych oraz jednostek administracji samorządowej. Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, korzystania ze środowiska, wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, czy też realizacji obowiązków wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Istnieje możliwość skorzystania z jednorazowej usługi doradczej (np. uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, przeprowadzenie audytu środowiskowego pod kątem przestrzegania przepisów) bądź podjęcia stałej współpracy i przekazania spółce EKOPARK wszelkich obowiązków dotyczących ochrony środowiska.

W ramach stałej współpracy oferujemy m.in.:

 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadowej (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów)
 • sporządzanie sprawozdań o odpadach
 • opracowywanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska i naliczanie opłat z tego tytułu
 • rejestracja i sporządzanie raportów w KOBIZE