Instrukcja wystawiania kart BDO

W celu wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO należy najpierw zalogować się do systemu : https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Są dwie opcje logowania do rejestru BDO.

  1. – Dla użytkowników głównych – poprzez profil zaufany. Ta opcja daje możliwość dodawania użytkowników, składania aktualizacji, wystawianie kart, ewidencja itp. ( Pełny dostęp do wszystkich opcji serwisu)
  2. – Dla użytkowników podrzędnych – poprzez login i hasło. Ta opcja jest najbardziej wygodna do wystawiania kart i prowadzenia ewidencji. Nie można natomiast składać aktualizacji, wniosków (bez pełnomocnitwa) oraz dodawać użytkowników.

Poniżej została opisana procedura wystawiania kart przekazania odpadów przy użyciu użytkownika podrzędnego – Login + Hasło.

Po przejściu na stronę BDO mamy dwie możliwości logowania : – profil zaufany oraz Login i Hasło. W miejsce loginem jest adres mailowy.

Po wpisaniu loginu i hasła jesteśmy zalogowani do systemu BDO.

Poniżej screen strony głównej rejestru BDO.

Na górze zawsze wyświetla się informacja czy chcemy przypisać konto podmiotu do użytkownika…

Jeśli mamy w tabeli wyboru podmiotu poniżej tego przycisku firmę którą chcemy zarządzać pomijamy żółty przycisk.

Pierwszą czynnością jaką wykonujemy w celu wystawienia karty przekazania odpadu jest wybór podmiotu z którego chcemy wystawić kartę. W tabeli wybieramy interesujący Nas podmiot i po prawej stronie tabeli wybieramy przycisk opcje – > wybierz.

Po wybraniu podmiotu zostaniemy poproszeni o wybór miejsca prowadzenia działalności. Wybieramy to miejsce z którego odpady są fizycznie odbierane.

W tabeli wyszukujemy miejsce prowadzenia działalności które nas interesuje i wybieramy analogicznie jak podmiot, czyli opcje -> wybierz.

Zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Po wybraniu podmiotu oraz miejsca prowadzenia działalności system przerzuci nas automatycznie do miejsca w którym możemy wystawiać nowe karty przekazania odpadów. W rozwijanego menu po lewej stronie wybieramy rodzaj wystawianej karty i roli wystawiającego kartę :

  1. Przekazujący – tą opcje wybierają wytwórcy odpadów
  2. Transportujący – tą opcje wybiera przewoźnik i pobiera potwierdzenia transportu
  3. Przejmujący – tą opcje wybiera firma odbierająca odpady – w celu akceptowania kart, odrzucania. (np. z powodu błędnej masy, błędnego kodu odpadu etc.)

W celu wystawienia karty przekazania odpadu wybieramy interesująca nas rolę i klikamy zielony przycisk nowa karta.

Po kliknięciu zielonego przycisku przechodzimy do wystawiania karty przekazania odpadu. Kartę przekazania odpadów możemy podzielić na 3 części :

1.Dane przekazującego – zaciągają się automatycznie z systemu BDO na podstawie wybranego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności jak poniżej :

2. Dane transportującego odpady. Wpisujemy dane podmiotu który będzie transportował odpad do docelowego odbiorcy. Aby wybrać klikamy w okienku numer rejestrowy i wpisujemy albo numer rejestrowy transportującego albo nazwę firmy.

3. Dane przejmującego odpady . Wpisujemy dane podmiotu który będzie odbierał odpad. Aby wybrać klikamy w okienku numer rejestrowy i wpisujemy albo numer rejestrowy transportującego albo nazwę firmy. Dodatkowo przy przejmującym musimy wybrać miejsce prowadzenia działalności.

Ostatnią częścią karty przekazania odpadu jest informacja odnośnie samego odpadu.

W tej sekcji wypełniamy :

– kod i rodzaj odpadu – po kliknięciu w okienko wpisujemy kod odpadu który nas interesuje i wybieramy w wyszukiwarce.

– masa odpadów w tonach (Mg)

– numer rejestracyjny środka transportu/ rodzaj transportu – jeśli znamy to wpisujemy rejestrację jeśli nie to wpisujemy : TRANSPORT DROGOWY.

– Poniżej wybieramy datę rozpoczęcia transportu (nie może być wsteczna) oraz godzinę rozpoczęcia transportu.

Po wpisaniu  powyższych danych karta jest gotowa do 3 czynności :

  1. Zapisz – zielony przycisk – zapisuje kartę ale ani odbiorca ani transportujący jej nie widzi. W sumie opcja ta służy do tego aby przygotować sobie kartę i w momencie załadunku edytować taką kartę wpisując dokładną datę , masę, numer rejestracyjny itp.
  2. Zatwierdź – opcja ta pozwala odbierającemu i transportującemu zobaczyć daną kartę w systemie BDO. Może wtedy transportujący w momencie załadowania odpadów wygenerować sobie potwierdzenie transportu.
  3. Zatwierdź i wygeneruj potwierdzenie – w przypadku gdy jesteśmy pewni transportu znamy datę godzinę itd albo transport ma się rozpocząć w tym właśnie momencie wybieramy tą opcję . Wtedy karta jest widoczna w systemie zarówno dla transportującego i odbierającego odpady.