Odbiór odpadów przemysłowych

Nasze serwisy

Naszą ofertę kierujemy głównie do zakładów produkcyjnych i wytwórczych, firm komunalnych oraz jednostek administracji samorządowych.
Jednakże kompleksowość naszej oferty pozwala skorzystać z niej każdemu wytwórcy odpadów.
 

Specjalizujemy się w zagospodarowaniu:

 • przeterminowanych chemikaliów w tym substancji toksycznych
 • przeterminowanych surowców i produktów do niszczenia (m.in. leków, farmaceutyków, kosmetyków)
 • surowców chemicznych
 • ziemi zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi (kod odpadu 17 05 03*)
 • odpadów lakierów i farb drukarskich i proszkowych
 • odpadów klejów i szczeliw
 • odpadów rozpuszczalników
 • zużytych czyściw i sorbentów
 • odpadów azbestowych i izolacyjnych
 • oraz wielu innych….

Swoim klientom gwarantujemy:

 • dostarczenie pojemników i sprzętu niezbędnego do gromadzenia odpadów
 • terminowy odbiór
 • zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prawidłowy obieg dokumentów
 • indywidualne rozwiązania dostosowane do klienta

Przed

Po