Dane Urzędów Marszałkowskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
nr telefonu: 71 770-40-7271 770-40-73

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
nr telefonu: 91 441-02-00

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
nr telefonu: 61 626-75-30

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
nr telefonu: 42 663-30-00

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
nr telefonu: 81 44-16-809

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
nr telefonu: 68 456-55-30

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
31-017 Kraków
nr telefonu: 12 397-44-44

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
nr telefonu: 22 597-91-00

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
nr telefonu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
nr telefonu:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
nr telefonu: 85 665-41-57

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
nr telefonu: 58 32-68-555

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice
nr telefonu: 32 774-09-67

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
nr telefonu: 41 342-15-30

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
nr telefonu:

  • 89 512-54-56(powiaty m. Elbląg, elbląski i braniewski)
  • 89 512-54-68(powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki i gołdapski)
  • 89 512-54-55(powiaty lidzbarski, olsztyński, piski i kętrzyński)
  • 89 512-54-98(powiaty M. Olsztyn)
  • 89 512-54-46(powiaty iławski, ostródzki, działdowski, mrągowski, ełcki i szczycieński)
  • 89 512-54-81(podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Toruń, pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
nr telefonu: