Problem z odpadami zielonym dla gmin

Kompostowe wąskie gardło utrudnia gminom prawidłowy recykling

fall, meadow, leaves-3755125.jpg

Trudno im osiągnąć odpowiednie jego poziomy, bo instalacje, do których oddają zielone i kuchenne resztki, nie mogą uznać, że przestają być one odpadem. Brakuje im do tego ministerialnych certyfikatów, na które czeka się latami

Od 2021 r. do poziomów recyklingu nie wlicza się wszystkiego, co wjechało do zakładu przetwarzania na tzw. bramie, ale to, co rzeczywiście zostało do recyklingu lub ponownego użycia przekazane. A odpady zielone i resztki kuchenne stanowią największy wagowo odsetek śmieci selektywnie odbieranych od mieszkańców

 

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8428776,kompost-poziom-recyklingu-samorzad.html