Kreator etykiet odpadowych

Odpady niebezpieczne

KOD I RODZAJ ODPADU

Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

    ZAWARTOŚĆ

      ADRES MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW I DATA ROZPOCZĘCIA ICH MAGAZYNOWANIA W DANYM MIEJSCU

          INNE INFORMACJE