Kontrole sprzedawców i przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Kilkaset kontroli sprzedawców w zakresie marnowania żywności przeprowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska w 2022 r. Działania te mają na celu zmniejszenie skali powstawania odpadów żywnościowych.

grocery, shopping, supermarket-1232944.jpg

Marnowanie żywności to problemem zarówno ekonomiczny i etyczny, jak i środowiskowy, a działania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym kontekście stanowią odpowiedź na przepisy wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.  

Ustawa ta określa zasady postępowania z żywnością, obowiązki nakładane na  sprzedawców w celu przeciwdziałania jej marnowaniu oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Ciąg dalszy artykułu u źródła …

https://www.gov.pl/web/gios/kontrole-sprzedawcow-i-przeciwdzialanie-marnowaniu-zywnosci